124. Chaerophyllum sylvestre.

124. Chaerophyllum sylvestre.

Tab. — fig. a. förstorad blomma. — b. frö i naturlig storlek. — c. rotblad.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Chaerophyllum sylvestre.