132. Aira caespitosa.

132. Aira caespitosa.

Tab. — fig. a. ett af småaxen, innehållande 2:ne blomfoderskal, inom hvilka sitta 2:ne blomster, försedda med hvar sina 2 blomsterskal, en borst, pistiller och ståndare. — b. roten med stråen och tillhörande blad.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida 132. Aira caespitosa.