137. Peltidea canina.

137. Peltidea canina.

Tab. — fig. a. en flik, som visar ådriga och trådiga sidan, hvilken vetter mot jorden, då lafven växer.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida Petidea canina..