138. Arundo arenaria.

138. Arundo arenaria.

Tab. — fig. a. Ett utslagit blomster med blomfoderskalen. — b. ett blomster som börjar utspricka, utan blomfoderskal; båda något förstorade. — c. en liten blomvippa i naturlig storlek, af den stora axformiga, hvaraf ses att dessa med en liten stjelk verkligen fästas vid axfästet, och sitta ej, såsom på riktiga ax omedelbarligen fast vid detsamma.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida 138. Arundo arenaria.".