139. Corylus avellana.

139. Corylus avellana.

Tab. — fig. a. Ett af hanhängens fjäll, 3klufvet med 8 ståndare. — b. honorna, som sitta tillsammans och utgöra en tofs. — c. ett fruktämne med sina 2 pistiller. — d. gren med han- och honblomster. — e dylik med löf och frukt. De 3 första figurerna äro förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida 139. Corylus avellana..