140. Lonicera periclymenum.

140. Lonicera periclymenum.

Tab. — fig. a. En bärklase. — b. en öppnad blomma med ståndare: — c. blomfoder och pistill.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 2, 1803, sida 140. Lonicera periclymenum..