007. Daphne mezereum.

007. Daphne mezereum.

a. en öppnad blomma med ståndare och pistill. — b. 2:ne bär.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Daphne mezereum.