008. Viola odorata.

008. Viola odorata.

a. en pistill. — b. en af de mindre och — c. en af de större ståndarne.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Viola odorata.