013. Ulmus campestris.

013. Ulmus campestris.

a. en fullkomlig blomma. — b. pistillen förstorade. — c. en blommande stjelk. — d. ett frö. — e. ett fröhus med derinom sittande f. frö. — g. en stjelk med löf och frön, i naturl. storlek.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Ulmus campestris.