014. Alopecurus pratensis.

014. Alopecurus pratensis.

Tab. — 1. ett ax. — 2. trenne ett stycke ofvan roten afskurna stånd i naturl. storlek. — 3. en sluten blomma. — 4. en fullkomlig blomma öppnad. — a. blomfoderskal. — b. pistillens 2:ne märken. — c. ståndare. — d. blomskalet. — e. agnet eller borstet; alla förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Alopecurus pratensis.