017. Ranunculus ficaria.

017. Ranunculus ficaria.

a. ett kronblad med det vid basen sittande håningshuset i nat. storlek. — b. en ståndare. — c. pistillerna på fästet sammansittande.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Ranunculus ficaria.