018. Ledum palustre.

018. Ledum palustre.

Tab. — a. en ståndare. — b. en pistill; begge förstorade.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Ledum palustre.