024. Berberis vulgaris.

024. Berberis vulgaris.

Tab. — a. en pistill med sina ståndare. — b. ett blomblad med hånings-körtlarne. — c. ett bär i naturl. storl.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Berberis vulgaris.