039. Calla palustris.

039. Calla palustris.

Vid a. på fig. ses blomfästet med frukt. — b. frukten. c. frö i nat. storl. — d. frö, sedt genom förstoringsglas. — e. ett framtill genomskuret fruktgömme med pistill och ståndare.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Calla palustris.