040. Tilia europaea.

040. Tilia europaea.

På Tab. igenkännes tunna Blomskärmen af den derpå fästade blomqvastens gemensamma stjelk. I naturlig storlek föreställes dessutom vid a. pistillen. — b. fröhuset fullvext, och vid c. ett moget frö.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Tilia europaea.