041. Convallaria polygonatum.

041. Convallaria polygonatum.

Tab. — a. en öppnad blomma med pistill och ståndare.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Convallaria polygonatum.