044. Viola tricolor.

044. Viola tricolor.

På tab. visar a. blommans 5 ståndare och pistillen. — b. pistillen med fruktämnet. — c. en af ståndarne, som saknar den trådlika stjelk, hvilken synes vid fig. d. och äfven vid a. — Fig. e. och f. föreställa frön i nat. storlek och förstoradt. — g. och h. äro artförändringar.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Viola tricolor.