045. Pyrus aria.

045. Pyrus aria.

Tab. — a. visar en ståndare. — b. 2 pistiller. — c. ett bär. — d. frukten tvert afskuren. — e. frö, hvaraf tvenne finnas i hvar frukt eller bär.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Pyrus aria.