046. Aconitum napellus.

046. Aconitum napellus.

Se Tab. — a föreställer ståndarna och pistillerna jemte sporrarna, till antalet 2:ne, som gå opp i öfra blombladet (hjelmen). — b. ståndare. — c. fröhus med 3:ne sammansittande skidlika kapsler, hvari frön, sådana som fig. d. visar, förvaras.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Aconitum napellus.