047. Cenomyce rangiferina.

047. Cenomyce rangiferina.

Tab. — a. och b. äro fina förändringar, hvilka som oftast träffas i fjälltrakter. — c. visar några grenar af den större vanliga renmossan. — d. en förstorad gren med fröredning, som sitter i grenens öfversta ändar.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Cenomyce rangiferina.