057. Inula helenium.

057. Inula helenium.

Tab. — a. ett 2könadt pipigt diskblomster. — b. ett strålblomster, (som sitter i blommans kant,) äfven tvåkönadt, men med en tunglik flik. — c. de hopsittande ståndarnes strängar förstorade, hvilkas 5 knappar synas i öfra ändan af fig. — d. ett förstoradt frö, med taggiga borstar. — e. blomfodret med sina eggrunda fjäll eller blad. — f. ett af de nedra bladen på stjelken.

Denna bild är från boken Svensk Botanik, band 1, 1815, sida Inula helenium.