Photo: Anemone x hybrida 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Anemone x hybrida 1.

Flower. Kew Garden, London, UK. Planted. 2005-09-12.


Anemone x hybrida Paxton
Engl.: Japanese anemone.
Suom.: tarhasyysvuokko, syysvuokko.
Sven.: stor höstanemon.
Bot. syn.: Anemone hupehensis Lem. x vitifolia Buch.-Ham.