Photo: Eriodictyon 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Eriodictyon 1.

Closeup of branch. near Boyce Thompson arboretum, AZ, US. Wild. 1998-04-01.


Eriodictyon Benth.
Engl.: yerba santa