Photo: Eriodictyon 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Eriodictyon.

Plants in spring. near Boyce Thompson arboretum, AZ, US. Wild. 1998-04-01.


Eriodictyon Benth.
Engl.: yerba santa