Photo: Euonymus europaeus 01.

Photo: Euonymus europaeus 1.

Branches with fruit. Mustila, Elimäki, Finland. Planted. 2001-09-11.


Euonymus europaeus L.
Engl.: European spindletree, spindle tree, common spindle tree.
Deu.: Gewöhnliches Pfaffenhütchen, Pfaffenhütchen, Gewöhnlicher Spindelstrauch.
Suom.: sorvarinpensas.
Sven.: benved.
Bot. syn.: Euonymus europaea L.