Photo: Euonymus europaeus 00.

Photo: Euonymus europaeus.

Branch with green fruit. Bad Tölz, Germany. Wild. 2000-06-18.


Euonymus europaeus L.
Engl.: European spindletree, spindle tree, common spindle tree.
Deu.: Gewöhnliches Pfaffenhütchen, Pfaffenhütchen, Gewöhnlicher Spindelstrauch.
Suom.: sorvarinpensas.
Sven.: benved.
Bot. syn.: Euonymus europaea L.