Photo: Fallugia paradoxa 3.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Fallugia paradoxa 3.

Flowering branch. Dragoons, AZ, US. Wild. 1998-05-01.


Fallugia paradoxa (D. Don.) Endl. ex Torr.
Engl.: Apache plume