Photo: Fallugia paradoxa 4.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Fallugia paradoxa 4.

Flower. Kew Garden, London, UK. Planted. 2005-09-09.


Fallugia paradoxa (D. Don.) Endl. ex Torr.
Engl.: Apache plume