Photo: Opuntia imbricata 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Opuntia imbricata.

Plant in flower, with fruit. Albuquerque, NM, US. Wild. 1996-07-27.


Opuntia imbricata (Haw.) DC.
Engl.: tree cholla