Photo: Opuntia kleiniae 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Opuntia kleiniae.

Branch with fruit. Arizona cactus, Bisbee, AZ, US. Planted. 1998-02-01.


Opuntia kleiniae DC.
Engl.: candle cholla