Photo: Parnassia palustris 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Parnassia palustris 1.

Plant in flower and seed. Säppi, Finland. Wild. 2000-08-16.


Parnassia palustris L.
Engl.: marsh grass of Parnassus, northern grass-of-Parnassus.
Deu.: Sumpf-Herzblatt.
Suom.: vilukko.
Sven.: slåtterblomma, hjärtblad, hjärtblomma