Photo: Parnassia palustris 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Parnassia palustris.

Flowering plant. Levi, Finland. Wild. 1997-08-01.


Parnassia palustris L.
Engl.: marsh grass of Parnassus, northern grass-of-Parnassus.
Deu.: Sumpf-Herzblatt.
Suom.: vilukko.
Sven.: slåtterblomma, hjärtblad, hjärtblomma