Photo: Pinus densiflora 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Pinus densiflora 1.

Flowers. Kasuga Taisha Shrine Garden, Nara, Japan. Planted. 2001-05-05.


Pinus densiflora Sieb. & Zucc.
Engl.: Japanese red pine, Japanese umbrella pine, tanyosho pine.
Deu.: Japanische Rot-Kiefer.
Suom.: japaninpunamänty.
Sven.: japansk tall, paraplytall.
Jap.: akamatsu, me-matsu