Photo: Pulsatilla vulgaris 19.

Photo: Pulsatilla vulgaris 19.

Peeking inside a flower that's just opening up. Annala, Helsinki, Finland. Planted. 2005-05-13.


Pulsatilla vulgaris Mill.
Engl.: pasque flower, European pasque flower, pulsatilla.
Deu.: Gewöhnliche Küchenschelle.
Suom.: lännenkylmänkukka, tarhakylmänkukka.
Sven.: backsippa, backvippa, gökskälla.
Bot. syn.: Anemone pulsatilla L.