Photo: Pulsatilla vulgaris 20.

Photo: Pulsatilla vulgaris 20.

Plant in seed. Gothenburg bot.g., Sweden. Planted. 2005-06-03.


Pulsatilla vulgaris Mill.
Engl.: pasque flower, European pasque flower, pulsatilla.
Deu.: Gewöhnliche Küchenschelle.
Suom.: lännenkylmänkukka, tarhakylmänkukka.
Sven.: backsippa, backvippa, gökskälla.
Bot. syn.: Anemone pulsatilla L.