Photo: Trifolium arvense 4.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense 4.

Flowering stand. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-30.


Trifolium arvense L.
Engl.: hare's-foot clover, rabbitfoot clover.
Deu.: Hasen-Klee.
Suom.: jänönapila.
Sven.: harklöver, fältklöver, hartassar, harväppling