Trifolium arvense

Trifolium arvense

Trifolium arvense L.
Engl.: hare's-foot clover, rabbitfoot clover.
Deu.: Hasen-Klee.
Sven.: harklöver, fältklöver, hartassar, harväppling.
Suom.: jänönapila.

Photo: Trifolium arvense 4.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense 4.

Flowering stand. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-30.

Photo: Trifolium arvense 3.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense 3.

Flowers. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-30.

Photo: Trifolium arvense 2.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense 2.

Flowers. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-18.

Photo: Trifolium arvense 1.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense 1.

Flowering tops. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-18.

Photo: Trifolium arvense 0.

Gallery: 
Botanical name: 
Photo: Trifolium arvense.

Flowers. Sandnäsudd, Ekenäs, Finland. Wild. 2007-07-18.