Abies magnifica

Abies magnifica

Abies magnifica A. Murr.
Engl.: California red fir, shasta red fir, silvertip fir.
Suom.: komeapihta.