Acer sikkimense

Acer sikkimense

Acer sikkimense Miq.
Engl.: Sikkim maple.
Bot. syn.: Acer hookeri Miq.

JDL: Acer sikkimense 2.

Gallery: 
Botanical name: 
JDL: Acer sikkimense 2.

Botany, Jan De Langhe, Images: Acer sikkimense

JDL: Acer sikkimense 1.

Gallery: 
Botanical name: 
JDL: Acer sikkimense 1.

Botany, Jan De Langhe, Images: Acer sikkimense