Acer x bornmuelleri

Acer x bornmuelleri

Acer x bornmuelleri Borbas.
Fran.: érable de Bornmüller.

JDL: Acer x bornmuelleri 2.

Gallery: 
Botanical name: 
JDL: Acer x bornmuelleri 2.

Botany, Jan De Langhe, Images: Acer × bornmuelleri

JDL: Acer x bornmuelleri 1.

Gallery: 
Botanical name: 
JDL: Acer x bornmuelleri 1.

Botany, Jan De Langhe, Images: Acer × bornmuelleri