Adonis vernalis

Adonis vernalis

plant images Click here for photos of Adonis vernalis.

Adonis vernalis L.
Engl.: pheasant's eye, spring pheasant's eye, false hellebore, ox-eye, sweet vernal, vernal pheasant's eye.
Deu.: Frühlings-Adonisröschen, Teufelsauge.
Sven.: våradonis, arontorpsros.
Suom.: kevätruusuleinikki, keväinen ruusuleinikki, ruusuleinikki.