Agrimonia repens

Agrimonia repens

Agrimonia repens L.
Bot. syn.: Agrimonia odorata Mill.