Asphodelus bulbosus

Asphodelus bulbosus

Asphodelus bulbosus Galeni.
Engl.: bulbous asphodill, greene starre-flower, tsinisse, tsirissi.
Bot. syn.: Ornithogalum magnum myconi, Ornithogalum majus flore subuirescente, Ornithogalum pannonicum maximum album.