Bridelia spinosa

Bridelia spinosa

Bridelia spinosa (Roxb.) Willd.
Bot. syn.: Bridelia retusa (L.) Spreng., Clutia retusa L., Clutia spinosa Roxb.