Cerastium alpinum

Cerastium alpinum

Cerastium alpinum L.
Engl.: alpine mouse-ear.
Deu.: Alpen-Hornkraut.
Sven.: fjällarv.
Suom.: tunturihärkki.