Chondrilla juncea

Chondrilla juncea

Chondrilla juncea L.
Engl.: rush skeletonweed, devil's grass, gum succory, hogbite, naked weed, skeleton-weed.
Deu.: Binsen-Knorpellattich, Grosser Knorpellattich.
Fran.: chondrille, chondrille à tige de jonc, chondrille effilée.