Chondrodendron tomentosum

Chondrodendron tomentosum

Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav.
Engl.: pareira, true pareira brava.
Pharm.: pareira radix.
Bot. syn.: Cocculus chondodendron DC.