Chorispora tenella

Chorispora tenella

Chorispora tenella (Pall.) DC.
Engl.: crossflower, beanpodded mustard, blue mustard, purple mustard, tenella mustard.
Deu.: Gliederschote.
Bot. syn.: Raphanus tenellus Pall.