Clematis chinensis

Clematis chinensis

Clematis chinensis Osbeck.
Engl.: Chinese clematis.
TCM: wei ling xian.