Eryngium maritimum

Eryngium maritimum

Eryngium maritimum L.
Engl.: sea holly, seaside eryngo, eryngo, sea holme, sea hulver.
Deu.: Stranddistel, Strandmannstreu, See-Mannstreu.
Fran.: panicaut.
Sven.: havsmartorn, martorn, kostertistel, manskraft, martorna, vanlig martorn, äkta martorn.
Suom.: meripiikkiputki.